Giới thiệu

Hệ thống quản lý, hỗ trợ khai thác thông tin Metadata các dự án lĩnh vực tài nguyên nước là sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" - Mã số: TNMT.02.48 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

Lưu ý

- Hệ thống đang trong quá trình chạy thử nghiệm để lấy ý kiến về mặt chức năng và bổ sung danh mục thông tin metadata được quản lý.
- Dữ liệu hiện có chỉ mang tính thử nghiệm, đơn vị không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu thử nghiệm hiện có. Các dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
- Do nhiều dự án thực hiện trong các giai đoạn trước có sự khác biệt về hệ toạ độ sử dụng cũng như việc xác định vùng nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn đối với tài liệu cũ nên dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ vùng nghiên cứu vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ, phiên bản cuối cùng của đề tài sẽ khắc phục nội dung này:
Mọi góp ý về mặt chức năng và thông tin quản lý xin gửi email về:
luudungha@gmail.com

Danh sách dự án

Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Báo cáo kết quả tìm nước dưới đất vùng Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc
Tìm kiếm nước khoáng vùng Hội Vân , tỉnh Nghĩa Bình (nay là Bình Định).
Tìm kiếm nước dưới đất vùng Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Báo cáo kết quả tìm kiếm nước dưới đất vùng An Khê, tỉnh Gia Lai
Điều tra đánh giá nguồn nước dưới đất đảo Phú Quý
Điều tra nguồn nước dưới đất vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên (Pha II: 1998-2000).
Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng ven biển huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.
Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Buôn Đôn-ĐăkLăk
Kết quả thi công mạng lưới quốc gia quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Tây Nguyên.
Điều tra Địa chất đô thị Thành phố Vũng Tàu và thị xã Bà Rịa (tỉ lệ 1:25.000)
ĐIỀU TRA TỔNG QUAN TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG VÀ VÙNG PHỤ CẬN
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ TP VŨNG TÀU
Báo cáo tìm kiếm đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Buôn Hồ-Quảng Nhiêu, tỉnh ĐăkLăk
Kết quả lập bản đồ địa chất thủy văn, bản đồ địa chất công trình, tỷ lệ 1/200.000 Vùng Gia Nghĩa – Di Linh
TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT BẰNG ĐỊA VẬT LÝ VÙNG NHA TRANG-NINH HÒA - KHÁNH HÒA
Chuyên khảo nước dưới đất các đồng bằng ven biển miền trung – Việt Nam
Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Buôn Hồ-Quảng Nhiêu, tỉnh ĐăkLăk
Lập bản đồ địa chất thủy văn-bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1/200.000 Vùng Quãng Ngãi – Bồng Sơn.
Kết quả điều tra nguồn nước dưới đất vùng miền núi Trung Bộ và Tây Nguyên (Pha I: 1995-1997).