Giới thiệu

Hệ thống quản lý, hỗ trợ khai thác thông tin Metadata các dự án lĩnh vực tài nguyên nước là sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" - Mã số: TNMT.02.48 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

Lưu ý

- Hệ thống đang trong quá trình chạy thử nghiệm để lấy ý kiến về mặt chức năng và bổ sung danh mục thông tin metadata được quản lý.
- Dữ liệu hiện có chỉ mang tính thử nghiệm, đơn vị không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu thử nghiệm hiện có. Các dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
- Do nhiều dự án thực hiện trong các giai đoạn trước có sự khác biệt về hệ toạ độ sử dụng cũng như việc xác định vùng nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn đối với tài liệu cũ nên dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ vùng nghiên cứu vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ, phiên bản cuối cùng của đề tài sẽ khắc phục nội dung này:
Mọi góp ý về mặt chức năng và thông tin quản lý xin gửi email về:
luudungha@gmail.com

Danh sách dự án

Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Mỹ Tho Tiền Giang
Báo cáo thăm dò sơ bộ nước dưới đất vùng Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc
Báo cáo tìm nước dưới đất vùng EarTur, tỉnh Đắc Lắc
Báo cáo kết quả tìm kiếm đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Phước An, tỉnh ĐăkLăk
Kết qủa tìm kiếm nước dưới đất - vùng Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1: 200.000 VÙNG HẢI PHÒNG – NAM ĐỊNH (F-48-XXIX)
Chuyên khảo “Nước dưới đất khu vực Tây Nguyên”
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG HƯNG YÊN - PHỦ LÝ
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV - ĐCCT TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG CẨM XUYÊN - KỲ ANH
Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam bộ Pha II
Báo cáo kết quả lập bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1/50.000 vùng Đắc Nông, tỉnh Đắc Lắc
Lập bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ địa chất công trình tỷ lê 1:50.000 vùng Đức Trọng – Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Krôngpa, tỉnh Gia Lai
Kết quả lập bản đồ địa chất thủy văn, bản đồ địa chất công trình, tỷ lệ 1/200.000 Vùng Tuy Hòa – Quy Nhơn ( tỉnh Phú Yên và Bình Định)
Báo cáo kết quả tìm nước dưới đất vùng Ea Hleo, tỉnh Đắc Lắc
Báo cáo tìm kiếm đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Phước An, tỉnh ĐăkLăk
Tìm kiếm nước dưới đất vùng Tân An - Long An (tỉ lệ 1:50.000)
Báo cáo tìm nước dưới đất vùng ĐăkMil, tỉnh Đắc Lắc
Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Cheo Reo, tỉnh Gia Lai
Báo cáo kết quả tìm nước dưới đất vùng Tây Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắc Lắc