Giới thiệu

Hệ thống quản lý, hỗ trợ khai thác thông tin Metadata các dự án lĩnh vực tài nguyên nước là sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" - Mã số: TNMT.02.48 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

Lưu ý

- Hệ thống đang trong quá trình chạy thử nghiệm để lấy ý kiến về mặt chức năng và bổ sung danh mục thông tin metadata được quản lý.
- Dữ liệu hiện có chỉ mang tính thử nghiệm, đơn vị không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu thử nghiệm hiện có. Các dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
- Do nhiều dự án thực hiện trong các giai đoạn trước có sự khác biệt về hệ toạ độ sử dụng cũng như việc xác định vùng nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn đối với tài liệu cũ nên dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ vùng nghiên cứu vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ, phiên bản cuối cùng của đề tài sẽ khắc phục nội dung này:
Mọi góp ý về mặt chức năng và thông tin quản lý xin gửi email về:
luudungha@gmail.com

Danh sách dự án

BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG ĐÔ LƯƠNG - DIỄN CHÂU
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG THÁI BÌNH
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG NAM ĐỊNH
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:200.000 VÙNG VẠN YÊN
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:25.000 VÙNG PHẢ LẠI – ĐÔNG TRIỀU
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:200.000 TỜ F-48-XXIII (LẠNG SƠN)
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:200.000 VÙNG THANH HOÁ - VINH
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV TỶ LỆ 1:200.000 VÙNG HUẾ - ĐÔNG HÀ
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1: 200.000 VÙNG KỲ ANH – HÀ TĨNH
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:200.000 TỜ ĐIỆN BIÊN – YÊN BÁI
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV TỶ LỆ 1:50.000 VÀ BẢN ĐỒ ĐCCTTỶ LỆ 1: 25.000 VÙNG THANH HOÁ
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG HẢI PHÒNG
Kết qủa thực hiện dự án điều tra, đánh giá nước dưới đất ở một số vùng trọng điểm thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên.
Kết quả điều tra nguồn nước dưới đất vùng miền núi Trung Bộ và Tây Nguyên (Pha III: 2002-2005).
Kết quả tìm kiếm nước dưới đất Vùng Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng
Lập bản đồ địa chất thủy văn và bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1/200.000 Vùng Bắc Tây Nguyên
Kết qủa tìm kiếm nước dưới đất - Vùng KrôngPach, tỉnh ĐăkLăk.
Tìm kiếm nước dưới đất vùng Phan Thiết – Bình Thuận
Tìm kiếm nước dưới đất vùng Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Kết qủa tìm kiếm nước dưới đất - Vùng Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng