Giới thiệu

Hệ thống quản lý, hỗ trợ khai thác thông tin Metadata các dự án lĩnh vực tài nguyên nước là sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" - Mã số: TNMT.02.48 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

Lưu ý

- Hệ thống đang trong quá trình chạy thử nghiệm để lấy ý kiến về mặt chức năng và bổ sung danh mục thông tin metadata được quản lý.
- Dữ liệu hiện có chỉ mang tính thử nghiệm, đơn vị không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu thử nghiệm hiện có. Các dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
- Do nhiều dự án thực hiện trong các giai đoạn trước có sự khác biệt về hệ toạ độ sử dụng cũng như việc xác định vùng nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn đối với tài liệu cũ nên dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ vùng nghiên cứu vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ, phiên bản cuối cùng của đề tài sẽ khắc phục nội dung này:
Mọi góp ý về mặt chức năng và thông tin quản lý xin gửi email về:
luudungha@gmail.com

Danh sách dự án

BÁO CÁO ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT PHỤC VỤ CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC - PHA II
BÁO CÁO ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TỦA CHÙA, LAI CHÂU
BÁO CÁO ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG QUẢN BẠ, HÀ GIANG
BÁO CÁO ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG PA HAM, HUYỆN MƯỜNG LAY, TỈNH LAI CHÂU
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐCTV, ĐCCT VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐẢO TRÀ BẢN, QUẢNG NINH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ ĐCCT VÙNG Chân Mây - Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG MỘC CHÂU - SƠN LA
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐCTV, ĐCCT VÀ TÌM KIẾM NGUỒN NƯỚC ĐẢO NGỌC VỪNG, QUẢNG NINH
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:25.000 VÙNG UÔNG BÍ – ĐÔNG TRIỀU
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1: 200.000 VÙNG HÀ NỘI
Lập bản đồ Địa chất Thuỷ văn Việt Nam tỉ lệ 1:500.000
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG LAO BẢO, QUẢNG TRỊ
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1: 200.000 VÙNG NINH BÌNH
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG ĐỒNG GIAO
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG VIỆT TRÌ – PHÚ THỌ
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG QUỲ HỢP – NGHĨA ĐÀN
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG THẠCH KHÊ, HÀ TĨNH
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:200.000 VÙNG TUYÊN QUANG
BÁO CÁO LẬP BẢN ĐỒ ĐCTV-ĐCCT TỶ LỆ 1:50.000 VÙNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐIỀU TRA TỔNG QUAN TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SEREPORK