Giới thiệu

Hệ thống quản lý, hỗ trợ khai thác thông tin Metadata các dự án lĩnh vực tài nguyên nước là sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" - Mã số: TNMT.02.48 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

Lưu ý

- Hệ thống đang trong quá trình chạy thử nghiệm để lấy ý kiến về mặt chức năng và bổ sung danh mục thông tin metadata được quản lý.
- Dữ liệu hiện có chỉ mang tính thử nghiệm, đơn vị không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu thử nghiệm hiện có. Các dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
- Do nhiều dự án thực hiện trong các giai đoạn trước có sự khác biệt về hệ toạ độ sử dụng cũng như việc xác định vùng nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn đối với tài liệu cũ nên dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ vùng nghiên cứu vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ, phiên bản cuối cùng của đề tài sẽ khắc phục nội dung này:
Mọi góp ý về mặt chức năng và thông tin quản lý xin gửi email về:
luudungha@gmail.com

Danh sách dự án

BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NAM ĐÀN - NGHỆ AN
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BÃI VỌT - NGHỆ AN
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG HOÀNG MAI - NGHỆ AN
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG SÔNG LÔ - PHÚ THỌ
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NA SẦM - LẠNG SƠN
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BÀNH - LẠNG SƠN
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒ SƠN - HẢI PHÒNG
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC NINH
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ÂN THI - HƯNG YÊN
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG VINH - CỬA LÒ, NGHỆ AN
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG PHÚ THỌ
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TAM ĐIỆP, NINH BÌNH
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BẮC Thủy Nguyên, Hải Phòng
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU VỰC HẢI PHÒNG
BÁO CÁO ĐIỀU TRA NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG THỊ XÃ CAO BẰNG
BÁO CÁO ĐIỀU TRA NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG THỊ XÃ LÀO CAI
BÁO CÁO ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở MỘT SỐ VÙNG TRỌNG ĐIỂM THUỘC 7 TỈNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI PHÍA BẮC (TỈNH SƠN LA)
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ HÀ NỘI
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ HÀNH LANG KINH TẾ HÀ NỘI - HẢI PHÒNG- QUẢNG NINH
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ SƠN LA, ĐIỆN BIÊN