Giới thiệu

Hệ thống quản lý, hỗ trợ khai thác thông tin Metadata các dự án lĩnh vực tài nguyên nước là sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" - Mã số: TNMT.02.48 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

Lưu ý

- Hệ thống đang trong quá trình chạy thử nghiệm để lấy ý kiến về mặt chức năng và bổ sung danh mục thông tin metadata được quản lý.
- Dữ liệu hiện có chỉ mang tính thử nghiệm, đơn vị không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu thử nghiệm hiện có. Các dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
- Do nhiều dự án thực hiện trong các giai đoạn trước có sự khác biệt về hệ toạ độ sử dụng cũng như việc xác định vùng nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn đối với tài liệu cũ nên dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ vùng nghiên cứu vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ, phiên bản cuối cùng của đề tài sẽ khắc phục nội dung này:
Mọi góp ý về mặt chức năng và thông tin quản lý xin gửi email về:
luudungha@gmail.com

Danh sách dự án

Quy phạm hút nước thí nghiệm trong điều tra địa chất thủy văn
Soạn thảo quy chế lập bản đồ địa chất thủy văn và lập bản đồ địa chất công trình tỷ lệ 1:50.000 (1:25.000)
Điều tra ĐCTV – ĐCCT và tìm kiếm nguồn nước quần đảo Cù Lao Xanh – Bình Định.
Nghiên cứu đặc điểm thủy địa hóa nước dưới đất vùng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Điều tra ĐCTV – ĐCCT và tìm kiếm nguồn nước đảo Cù Lao Chàm - tỉnh Quảng Nam.
Báo cáo tìm kiếm bổ xung nước dưới đất vùng Thừa Thiên – Huế.
Hoàn thiện phương pháp đo vẽ lập bản đồ ĐCTV – ĐCCT tỷ lệ trung bình (đề tài 44-04-01)
Soạn thảo phương pháp tính thông số ĐCTV và tính trữ lượng nước dưới đất đồng bằng sông Cửu Long (đề tài 8-03-86)
Báo cáo tìm kiếm nước dưới đất vùng Xuân Lộc – tỉnh Đồng Nai.
Tìm kiếm đánh giá nước dưới đất vùng Đà Nẵng – Hội An.
Nước dưới đất các đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.
Báo cáo kết quả lập bản đồ tìm kiếm nước dưới đất vùng Đô Lương – Diễn Châu – Nghệ An.
Tìm kiếm nước dưới đất vùng Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ứng dụng các phương pháp hợp lý xác định các nguyên tố vi lượng trong: nước khoáng, nước biển, nước dưới đất