Giới thiệu

Hệ thống quản lý, hỗ trợ khai thác thông tin Metadata các dự án lĩnh vực tài nguyên nước là sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" - Mã số: TNMT.02.48 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

Lưu ý

- Hệ thống đang trong quá trình chạy thử nghiệm để lấy ý kiến về mặt chức năng và bổ sung danh mục thông tin metadata được quản lý.
- Dữ liệu hiện có chỉ mang tính thử nghiệm, đơn vị không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu thử nghiệm hiện có. Các dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
- Do nhiều dự án thực hiện trong các giai đoạn trước có sự khác biệt về hệ toạ độ sử dụng cũng như việc xác định vùng nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn đối với tài liệu cũ nên dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ vùng nghiên cứu vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ, phiên bản cuối cùng của đề tài sẽ khắc phục nội dung này:
Mọi góp ý về mặt chức năng và thông tin quản lý xin gửi email về:
luudungha@gmail.com

Danh sách dự án

BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG HÀM RỒNG, THANH HOÁ
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG KIỆN KHÊ - PHỦ LÝ, Nam Định
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TĨNH GIA - THANH HOÁ
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG PHẢ LẠI (HẢI DƯƠNG) - ĐÔNG TRIỀU, QUẢNG NINH
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG LA HIÊN - THÁI NGUYÊN
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG KỶ, THÁI NGUYÊN
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG QUẤT LƯU - ĐẠO TÚ
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG HƯNG YÊN – KHOÁI CHÂU
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG PHÚC YÊN, VĨNH PHÚC
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG HÀ NỘI
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG THÁI BÌNH
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BA VÌ
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TỪ SƠN - BẮC NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG SƠN TÂY - HÀ NỘI
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG ĐĂNG - YÊN LẬP, QUẢNG NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BÃI BẰNG - LÂM THAO, Phú Thọ
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TRẠI CAU, THÁI NGUYÊN
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐÔNG ANH - ĐA PHÚC, Hà Nội
BÁO CÁO TÌM KIẾM NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG KIM ANH - CHÈM