Giới thiệu

Hệ thống quản lý, hỗ trợ khai thác thông tin Metadata các dự án lĩnh vực tài nguyên nước là sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" - Mã số: TNMT.02.48 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

Lưu ý

- Hệ thống đang trong quá trình chạy thử nghiệm để lấy ý kiến về mặt chức năng và bổ sung danh mục thông tin metadata được quản lý.
- Dữ liệu hiện có chỉ mang tính thử nghiệm, đơn vị không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu thử nghiệm hiện có. Các dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
- Do nhiều dự án thực hiện trong các giai đoạn trước có sự khác biệt về hệ toạ độ sử dụng cũng như việc xác định vùng nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn đối với tài liệu cũ nên dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ vùng nghiên cứu vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ, phiên bản cuối cùng của đề tài sẽ khắc phục nội dung này:
Mọi góp ý về mặt chức năng và thông tin quản lý xin gửi email về:
luudungha@gmail.com

Danh sách dự án

Điều tra nguồn nước dưới đất vùng Đề Di, tỉnh Bình Định
Tìm kiếm nước dưới đất vùng Bến Tre tỉ lệ 1:25.000
Tìm kiếm nước dưới đất vùng Gò Công - Tiền Giang tỉ lệ 1/50.000
Điều tra Địa chất đô thị Thành phố Cần Thơ (tỉ lệ 1:25.000)
Điều tra Địa chất đô thị thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (tỉ lệ 1:25.000)
Điều tra Địa chất đô thị vùng đô thị Tân An, tỉnh Long An
Thăm dò nước dưới đất vùng Thành Tuy Hạ - Đồng Nai (tỉ lệ 1:25.000)
Lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT vùng Biên Hòa – Long Thành tỷ lệ 1:50.000
Thăm dò sơ bộ nước dưới đất vùng Trà Vinh - Cửu Long (tỉ lệ 1:25.000)
Thăm dò sơ bộ nước dưới đất vùng Củ Chi - Hóc Môn - Tp. HCM (tỉ lệ 1:25.000)
Tìm kiếm - đánh giá nước dưới đất vùng Bình Chánh TP.Hồ Chí Minh tỉ lệ 1:25/000
Tìm kiếm nước dưới đất vùng Cao Lãnh - Đồng Tháp tỉ lệ 1:50.000
Tìm kiếm đánh giá nước dưới đất vùng Sóc Trăng (tỉ lệ 1:50.000)
Lập bản đồ Địa chất Thuỷ văn-Địa chất Công trình vùng Long Thành - Vũng Tàu tỉ lệ 1:50.000
Tìm kiếm nước dưới đất vùng Phú Riềng - Sông Bé tỉ lệ 1:50.000
Tìm kiếm nước dưới đất vùng Long Xuyên - An Giang (tỉ lệ 1:50.000)
Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam bộ (1995-1997)
ĐIỀU TRA TỔNG QUAN TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN
Báo cáo thăm dò sơ bộ nước dưới đất vùng Rạch Giá - Kiên Giang (tỉ lệ 1:25.000)
Lập bản đồ Địa chất Thuỷ văn - Bản đồ Địa chất Công trình Nam bộ tỉ lệ 1:200.000