Giới thiệu

Hệ thống quản lý, hỗ trợ khai thác thông tin Metadata các dự án lĩnh vực tài nguyên nước là sản phẩm chính của đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ "Nghiên cứu thiết lập hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước" - Mã số: TNMT.02.48 do Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước - Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì thực hiện.

Lưu ý

- Hệ thống đang trong quá trình chạy thử nghiệm để lấy ý kiến về mặt chức năng và bổ sung danh mục thông tin metadata được quản lý.
- Dữ liệu hiện có chỉ mang tính thử nghiệm, đơn vị không chịu trách nhiệm đối với các dữ liệu thử nghiệm hiện có. Các dữ liệu cuối cùng sẽ được cập nhật khi kết thúc đề tài.
- Do nhiều dự án thực hiện trong các giai đoạn trước có sự khác biệt về hệ toạ độ sử dụng cũng như việc xác định vùng nghiên cứu còn gặp nhiều khó khăn đối với tài liệu cũ nên dữ liệu thuộc tính và dữ liệu bản đồ vùng nghiên cứu vẫn còn tồn tại sự chưa đồng bộ, phiên bản cuối cùng của đề tài sẽ khắc phục nội dung này:
Mọi góp ý về mặt chức năng và thông tin quản lý xin gửi email về:
luudungha@gmail.com

Danh sách dự án

BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BÃI CHÁY - QUẢNG NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG HÒN GAI - QUẢNG NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG CỬA ÔNG - CỌC SÁU, Quảng Ninh
BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM KIẾM, THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU CÔNG TRÌNH 40
BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM KIẾM, THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU CÔNG TRÌNH 41
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NƯỚC DƯỚI ĐẤT CHÙM LỖ KHOAN KHU TÂY MỎ TĨNH TÚC
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐIỀU KIỆN ĐCTV TẦNG ĐÁ VÔI Carbon-Permi(C-P) Mỏ Tĩnh Túc
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TIÊU GIAO- GIẾNG ĐÁY, QUẢNG NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG MẠO KHÊ-TRÀNG BẠCH, QUẢNG NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẨM, THÁI NGUYÊN
BÁO CÁO THĂM DÒ TỶ MỶ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG Phổ Yên, Thái Nguyên
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG UÔNG BÍ - NAM MẪU, QUẢNG NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG QUẢNG YÊN - BIỂU NGHI, QUẢNG NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG BÃI CHÁY - CỬA ÔNG, QUẢNG NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐẢO KẾ BÀO (VÂN ĐỒN), QUẢNG NINH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG RỊA, NINH BÌNH
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG SẦM SƠN, THANH HOÁ
BÁO CÁO THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG DƯƠNG HUY - QUẢNG LA, QUẢNG NINH
BÁO CÁO ĐIỀU TRA ĐỊA CHẤT ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG