Thông tin chung
ID 7 Tên dự án BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM KIẾM, THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT KHU CÔNG TRÌNH 41
Loại dự án 5. Dự án thăm dò, khai thác tài nguyên nước Vùng dự án
Đơn vị quản lý Đơn vị thi công Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước 54
Chủ nhiệm dự án Kỹ sư Phạm Văn Định Số quyết định /ĐCTV2 ngày 15 tháng 12 năm 1972 của Tổng Cục Địa chất
Mã lưu trữ NC-8 Nơi lưu trữ Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc
Kinh phí thực hiện Mô tả dự án
Thời gian bắt đầu 1971 Thời gian kết thúc 1972
Metadata
Loại hình nhiệm vụ, dự án, đề án:
Điều tra, đánh giá chi tiết (nhằm đánh giá, xác định trữ lượng có thể khai thác)
Mục tiêu nhiệm vụ:
Tìm kiếm nước dưới đất cho công trình 41 với trữ lượng 2.000 m3/ngày
Vị trí vùng nghiên cứu:
Vị trí địa lý (địa danh):
Tọa độ địa lý các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
Tọa độ lưới ô vuông các điểm giao nhau của đường bao quanh vùng nghiên cứu:
Theo hệ tọa độ GAUSS HN1972
Diện tích vùng nghiên cứu: 16km2
Hạng mục công việc:
Đo vẽ ĐC- ĐCTV
Khoan địa chất thuỷ văn
Hút nước thí nghiệm
Phân tích mẫu nước các loại
Tóm tắt kết quả điều tra:
Về điều kiện địa chất thủy văn:
Thành lập được sơ đồ tài liệu thực tế địa chất - địa chất thuỷ văn, trong đó phân chia ra 2 tầng chứa nước: tầng chứa nước lỗ hổng trong trầm tích Đệ tứ (q) và tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích hệ tầng Sông Hồng (pr). Trong đó, tầng giàu nước là tầng chứa nước khe nứt trong trầm tích hệ tầng Sông Hồng.
Kết quả đánh giá trữ lượng và chất lượng nước dưới đất:
- Đã tiến hành hút nước với 3 đợt hạ thấp mực nước tại 5 lỗ khoan, hút khai thác thử tại 3 lỗ khoan
- Trữ lượng khai thác: 1.224 m3/ngày; cấp C1: 457 m3/ngày
- Chất lượng nước: nước nhạt, tổng khoáng hoá 0,25 - 0,28 g/l; loại hình hoá học: Bicarbonat - Calci; hàm lượng các nguyên tố vi lượng nhỏ hơn giới hạn cho phép.
Bản đồ, sơ dồ, mặt cắt...
Tên bản đồ, bản vẽ Loại Tỷ lệ Đường dẫn
Sơ đồ Tài liệu thực tế địa chấtđịa chất thủy văn Sơ đồ
Biểu đồ Tổng hợp khoan Biểu đồ
Biểu đồ Hút nước thí nghiệm các lỗ khoan Biểu đồ
Các tài liệu sản phẩm dự án
Tên tài liệu Loại tài liệu Đường dẫn
Thuyết minh báo cáo Báo cáo thuyết minh
Công trình đã thi công Không tồn tại thông tin bản đồ