WR metadata system

Hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước

Giới thiệu chung về hệ thống

Hệ thống trực tuyến cung cấp Metadata các dự án phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước là một hệ thống được thực hiện trong chương trình "Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lí, khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên nước quốc gia đáp ứng nhu cầu nước trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010-2015".
Hệ thống hỗ trợ trực tiếp, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước thông qua hệ thống thông tin trực tuyến được xây dựng nhằm cung cấp thông tin cơ bản các dự án lĩnh vực tài nguyên nước. Hệ thống cung cấp thông tin cơ bản (metadata) các dự án lĩnh vực tài nguyên nước với nhiều chức năng hỗ trợ tìm kiếm, truy vấn thông tin thuộc tính cũng như qua bản đồ công nghệ WebGIS.

Tính năng hệ thống


Nhanh chóng

Đưa ra kết quả tìm kiếm một cách nhanh chóng.

Chính xác

Nhiều lựa chọn tìm kiếm giúp người dùng tìm kiếm chính xác hơn.


Bản đồ tích hợp

Tích hợp chức năng xem, truy vấn trực quan trên bản đồ.

Hiệu quả

Hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Giới thiệu về trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước được thành lập theo quyết định số 68/QĐ-QHĐTTNN ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cóchức năng xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin tư liệu trong lĩnh vực tài nguyên nước; thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về công nghệ thông tin, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật..

Website

Liên hệ

93/95 Vũ Xuân Thiều - P. Sài Đồng - Q. Long Biên - TP. Hà Nội
04.36740623
info@wadi.gov.vn