Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt thứ 2 cho tỉnh Gia Lai

Ia Rong - GiaLai

Ngày 19/4/2020, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (Bộ TN&MT) đã bàn giao công trình cấp nước sinh hoạt thứ 2 cho tỉnh Gia Lai. Công trình được đặt tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Theo nghiên cứu của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ngay từ đầu mùa cạn năm 2020 trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đã xảy ra…

Read More